Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

veritas1
05:14
Czuję się połknięta, przetrawiona i wytrawiona z godności, a potem zwymiotowana. To boli, tak bardzo, że niekiedy wyję z bólu.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viamesoute mesoute

September 15 2018

veritas1
23:38

Nie opłacało się ufać ludziom. To była dla nich za wysoka poprzeczka.

— Charles Bukowski

September 12 2018

veritas1
20:23
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad viaAmericanlover Americanlover
veritas1
20:23
9441 386e
:))))
veritas1
20:22
1363 c969
Reposted fromsoSad soSad viaAmericanlover Americanlover
veritas1
20:21
6962 a727 500
veritas1
20:21

August 23 2018

veritas1
04:22
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaobliviate obliviate
veritas1
04:21
Wyszło na wasze: to, kim się było, u ludzi większe ma znaczenie niż to, kim się jest.
— Andrzej Sapkowski - ' Sezon burz '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaobliviate obliviate

August 20 2018

veritas1
23:02
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viaRaichu Raichu

August 19 2018

veritas1
21:27
1698 7b5e
Reposted fromtichga tichga viakatisz katisz
veritas1
21:26
Nie bój się sprzedać kopa każdemu pajacowi, który sprawia, że czujesz się gorsza, słabsza, niefajna, mało ważna, głupia, wykorzystywana. Sekret tkwi w tym, że póki nie pokazujesz gdzie są drzwi, idioci nie wiedzą, jak w nie trafić. Pokaż drzwi i miej święty spokój. Nie potrzebujesz wokół siebie nikogo, kto sprawia, że nie czujesz się najfajniejsza na świecie.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakatisz katisz
veritas1
16:38
Ludzie raczej słabi są, ja to słabo znoszę
— Taco Hemingway/6 zer
Reposted fromvacannes vacannes viakatisz katisz
veritas1
16:11
4452 b424
Maleńkie krokodylki <3
Reposted fromtheworstnightmare theworstnightmare viakatisz katisz
veritas1
16:07
6605 6788
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viakatisz katisz
veritas1
16:07
9831 09ad
Reposted from4777727772 4777727772 viakatisz katisz
veritas1
16:07
5781 d909 500
Reposted fromkatisz katisz
veritas1
13:48
8276 c37d 500
Reposted fromkatisz katisz viamesoute mesoute
veritas1
11:32
4948 52f6
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaszydera szydera

August 18 2018

veritas1
17:25
1027 71a7 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl