Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

veritas1
14:02
veritas1
10:54
2135 9144 500
Reposted fromhormeza hormeza viapoezja poezja

May 19 2019

veritas1
15:02
Reposted fromPoranny Poranny viacarmenluna carmenluna

May 18 2019

veritas1
23:16
You are this type of girl that can have every guy.
— Don't forget about that.
Reposted frominmybetterworld inmybetterworld
veritas1
23:15
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viaduvet duvet
veritas1
19:10

May 17 2019

veritas1
14:22
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer viazabka zabka

May 15 2019

veritas1
13:52
Depresja to skutek takich małych ciosów zadawanych przez całe życie, po których jakoś się żyje dalej. I ja też tak miałem. Bo wie pani, to jest tak jak z odkręceniem gazu w mieszkaniu. On się tak ulatnia, ulatnia... i wybucha. Człowiek też wybucha...
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
veritas1
13:52
Zdziwisz się, jak łatwo jest wstawać rano, kiedy wiesz, że za chwilę będziesz robiła coś, co nie sprawia, że chcesz zeskoczyć z piętra autobusu prosto pod jego koła
— od Moni, która czyta dobre książki
veritas1
13:50
3125 b5a6
Reposted fromnapiechote napiechote viaheavencanwait heavencanwait

May 12 2019

veritas1
13:31
8538 b4ed 500
Reposted frommakle makle viacarmenluna carmenluna
veritas1
13:26

May 11 2019

veritas1
06:14
3990 18e1 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna
veritas1
06:10
2721 903c 500
- Zuzanna Celmer
Reposted fromagatiszka agatiszka viaiblameyou iblameyou
veritas1
06:09


Procratinator of Thrones
Reposted fromgameofthrones gameofthrones

May 09 2019

veritas1
16:55
2955 9055 500
Reposted fromhormeza hormeza viapoezja poezja

May 07 2019

veritas1
16:44
6773 0f97 500
Reposted fromoll oll viacarmenluna carmenluna
veritas1
16:40
9486 8c27 500

May 06 2019

veritas1
02:34
6980 a466 500
Reposted fromcontigo contigo viainmybetterworld inmybetterworld

May 04 2019

veritas1
21:42
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viaenka enka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl