Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2019

veritas1
15:53
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic viaheavencanwait heavencanwait
veritas1
15:27
5559 4f41 500
Reposted fromzciach zciach viacarmenluna carmenluna

November 07 2019

veritas1
18:33

November 05 2019

veritas1
00:38
0790 6fef 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

November 04 2019

veritas1
22:16
9728 e58f 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaiblameyou iblameyou
veritas1
20:23
8515 b1eb
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaszydera szydera
veritas1
20:22
2315 dea9 500
Reposted fromtfu tfu viaheavencanwait heavencanwait
13:00

November 03 2019

veritas1
19:45
4257 98fb
Reposted fromkarahippie karahippie
veritas1
18:33
Talentów poskąpił Pan,
Urody żałował też.
W kieliszku topi łzy,
Do płuc pompuje dym.
— Hey - Katasza
Reposted fromLittleJack LittleJack viaheavencanwait heavencanwait

November 01 2019

veritas1
08:22
7213 c116

October 29 2019

veritas1
20:19
 Czego się tam dowiedziałem? Że dobro nigdy nie zwycięża. Ilość zła na świecie nigdy się nie zmniejsza. Człowiek jest straszny. 
— Swietłana Aleksijewicz - "Cynkowi chłopcy"
Reposted fromlovvie lovvie viaxannabelle xannabelle
veritas1
20:19
Nie można dawać adresu swojej zupy nikomu. Zupa jest zbyt intymna, ukazujemy tam swoje słabośći i rzeczy których się boimy. Nie można
— Nikomu...

October 27 2019

veritas1
18:22
8990 72ad 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

October 26 2019

veritas1
16:15
7879 6717 500
Beware the beautiful witch, Power O'Malley, 1913
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viaszydera szydera

October 24 2019

veritas1
11:20
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viacarmenluna carmenluna

October 23 2019

veritas1
08:54
9443 5abd
Reposted fromaammaazing aammaazing viacarmenluna carmenluna

October 22 2019

veritas1
08:19
8675 1139 500
Reposted fromzciach zciach viacarmenluna carmenluna

October 21 2019

veritas1
05:15
5344 995e
Reposted fromkarahippie karahippie
veritas1
05:15
5345 8289 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl