Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

veritas1
12:54
0957 0d76 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viazabka zabka

April 22 2018

veritas1
19:34
6274 6849
Time…
Reposted frombalu balu viaszydera szydera

April 21 2018

veritas1
22:26

Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianezavisan nezavisan
veritas1
20:33
5635 2304
Reposted fromzciach zciach
veritas1
18:38
veritas1
18:38
8315 e58c
Reposted fromnoone97 noone97 viaStoneColdSober StoneColdSober
veritas1
18:11
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn viaheavencanwait heavencanwait
veritas1
18:10
4071 6a34 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
veritas1
17:56
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viakateistrue kateistrue
veritas1
06:02
1760 a329 500
Reposted fromkotowate kotowate vianonecares nonecares
veritas1
06:00
0962 502e 500
Reposted frommesoute mesoute vianonecares nonecares

April 20 2018

veritas1
14:31
0858 a300 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaRoaraAvis RoaraAvis
veritas1
12:37
8622 e10d
daba dam dam daba daba dam dam
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianezavisan nezavisan
veritas1
06:22
4911 8e8e
Reposted fromTamahl Tamahl viarozalka rozalka
veritas1
06:21
veritas1
06:19
Reposted fromFlau Flau viarozalka rozalka
veritas1
06:15
8062 c41b 500
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia viarozalka rozalka

April 19 2018

veritas1
21:08
2283 2c26 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaRaichu Raichu
veritas1
21:07
2410 c4bb 500
Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaletodelio aletodelio

April 18 2018

veritas1
16:02
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viadeparter departer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl