Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

11:51

August 29 2019

veritas1
17:32
0058 0827 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
veritas1
17:32
0059 6849 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

August 28 2019

veritas1
21:22
Śmierci boimy się dlatego, że często świadomie musimy rezygnować ze wszystkiego, na czym bardzo nam zależy. Musimy wycofać się z posiadania, z marzeń, z tożsamości. Na rzecz czegoś, czego tak naprawdę nie znamy, co jest dla nas dalekie, w zasadzie nieprzyswajalne. Podświadomie nie chcemy tego rozumieć, wolimy o tym nie myśleć.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianyaako nyaako
veritas1
21:13
9404 938c
Reposted fromkarahippie karahippie
veritas1
12:10
8656 0aa5
Reposted fromkarahippie karahippie

August 26 2019

veritas1
15:08
5473 28cb 500
Reposted fromRadioTV RadioTV viaszydera szydera

August 25 2019

19:03
4184 98f3
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaszydera szydera

August 23 2019

veritas1
19:15
Reposted fromFlau Flau viaAmericanlover Americanlover

August 21 2019

veritas1
15:12
5568 5eae

August 20 2019

veritas1
22:12
5945 9cc5
Reposted fromdoedeer doedeer viakompleksdziury kompleksdziury
veritas1
10:29

August 19 2019

veritas1
17:34
cuteness--overload

Here’s a little platypus for all of u.

Source: http://bit.ly/2jMWQUe

merelygifted

The ol’ razzle dazzle

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viacarmenluna carmenluna
veritas1
17:33
3500 18d0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

August 18 2019

veritas1
15:16
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainmybetterworld inmybetterworld

August 15 2019

17:34
6701 7849
veritas1
17:32
Reposted fromFlau Flau vianyaako nyaako

August 11 2019

veritas1
20:36
Reposted fromDennkost Dennkost viacarmenluna carmenluna

August 10 2019

veritas1
18:00
7439 e38d
Reposted from1ncognito 1ncognito viagameofthrones gameofthrones
veritas1
17:59
„Moja skóra zmieniła się w porcelanę, w kość słoniową, w stal”.
— Sansa Stark [George R. R. Martin, Nawałnica mieczy, tom II: Krew i złoto, tłum. Michał Jakuszewski]
Reposted from1ncognito 1ncognito viagameofthrones gameofthrones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl