Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

veritas1
16:31
16:07
2776 1f86
Reposted frompussyporn pussyporn vianothingforyou nothingforyou
00:53

June 24 2017

veritas1
00:04

June 23 2017

veritas1
01:30

ufansius:

Finckenstein Palace in Kamieniec, Poland, burned by the Red Army as they advanced on Germany in 1945.

veritas1
00:31
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie vianothingforyou nothingforyou
veritas1
00:30
veritas1
00:30
1719 5cb2 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk

June 22 2017

veritas1
17:52
1840 0d35
Reposted frommeem meem viazapachsiana zapachsiana
veritas1
17:50
9290 973c
Reposted fromsosna sosna viaAmericanlover Americanlover

June 21 2017

20:53
0681 cabb 500

serious:

you’ll be fine 

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaawaken awaken
veritas1
15:44
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viahereitiscold hereitiscold
veritas1
14:40

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
veritas1
14:35
6638 a7bb
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds

June 20 2017

19:12
0679 424d

veryspecialporn:

“The Unbearable Lightness of Being” (1988), directed by Philip Kaufman

Reposted fromamatore amatore viazzuuoo zzuuoo
veritas1
01:20
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viaMonasi Monasi

June 19 2017

veritas1
22:26
5680 0a3f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
15:32
0872 0f76
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
veritas1
15:04
veritas1
14:43
5423 b02a 500
Reposted fromkyte kyte viacatwoman69 catwoman69
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl