Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2018

veritas1
07:43
veritas1
07:41
7292 ee8c 500

January 25 2018

22:17
0780 5621

January 24 2018

veritas1
13:58
3521 7179 500
Reposted fromhelven helven viaxannabelle xannabelle
veritas1
13:57
3658 b4ed 500
Reposted frompiehus piehus viacrystalpea crystalpea
veritas1
13:57
5287 798c
Me...
Reposted fromnebthat nebthat viacrystalpea crystalpea

January 22 2018

veritas1
12:31
 Zamarzyło jej się niemożliwe.
— N. Sparks
Reposted fromnivea nivea viagdziejestola gdziejestola

January 16 2018

veritas1
15:23
2425 1186 500
Reposted fromzciach zciach viaiblameyou iblameyou
15:22
1642 8e32
Reposted fromtumblro tumblro viaAmericanlover Americanlover
veritas1
15:22
4061 0d0a
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viaAmericanlover Americanlover
veritas1
15:22
4712 2d5c
Reposted fromloveandsex loveandsex viaszydera szydera
veritas1
15:21
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakateistrue kateistrue
veritas1
15:21

Nie jestem dziewczyną z rękami 

 w kieszeniach

Czasem z dłońmi
Bo zawsze wchodzę tylko 
do połowy
Nie
Jednak tylko 
Na próg
Z rezerwą na szybki nerwowy powrót
Z wygodą dla paliczków mych
Twych
Tez bym tam wpuściła
Może 
Głębiej
Pozwoliła
I...

Cisza 
I jęk
Księżyca blask spływający 
Zza okna po policzkach 
A za nim mleczny dech
Twój
W pobliżu brzucha, lekko drgany moim 
Szczytem


Dziś niepełnie
Ani roli ani we mnie
Tak to już jest
Z grzeczności a
Z dziewczyną w sukience
Z pięknością
Z rękami nie 
W kieszeniach

— Lakonika "Erotyka I"
Reposted fromlakonika lakonika viaszydera szydera
veritas1
15:20
2939 10f0
Reposted fromminerai minerai viaszydera szydera
veritas1
15:18
6859 c646 500
Reposted fromDennkost Dennkost viaszydera szydera
veritas1
15:17
6701 c10d 500
Reposted fromrichardth richardth viakomplikacja komplikacja
veritas1
15:17
9256 cd1b 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viakomplikacja komplikacja
veritas1
15:17
veritas1
15:14
1138 bb6f 500
Reposted fromwerhamster werhamster viakomplikacja komplikacja
15:13
7140 2d00 500
Reposted fromlordminx lordminx viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl