Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

veritas1
15:15
3956 4be0 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaVinroli Vinroli

October 19 2019

veritas1
06:48
3334 5f18 500
Reposted fromnutt nutt
veritas1
06:33
0696 7a9c 500
via Depresja na wesoło.
Reposted fromnutt nutt viacarmenluna carmenluna
06:32
0049 c372
Reposted fromLittleJack LittleJack viacarmenluna carmenluna

October 15 2019

veritas1
16:09
2157 dabc
Reposted fromwentyl wentyl viakateistrue kateistrue

October 14 2019

veritas1
01:59
5492 cc41
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 13 2019

veritas1
02:34
3099 e6fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianyaako nyaako

October 12 2019

veritas1
02:07
9567 c010
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
veritas1
02:05
1450 cb9f 500
Reposted fromstarryeyed starryeyed vianyaako nyaako

October 11 2019

veritas1
09:42
Szczęście jest wtedy, gdy bardziej ci nie zależy niż zależy. Nie mówię o niedbaniu o uczucia czy o siebie nawzajem. Raczej o odpuszczeniunapięcia, niewyolbrzymianiu bzdur.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viakomplikacja komplikacja
veritas1
09:40
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu viacarmenluna carmenluna
veritas1
09:40
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viaharriet88 harriet88

October 09 2019

veritas1
22:28

October 04 2019

veritas1
08:54
Przyznajmy to sobie szczerze – każda z nas setki razy robiła dobrą minę do złej gry – żeby kogoś nie urazić, nie zniechęcić do siebie, nie przestraszyć. Nie obciążać swoimi problemami, nie zwracać na siebie uwagi. Ale pamiętaj – też masz prawo nie wyrabiać. Nie mieć siły. Mieć dość. Masz prawo do chwili słabości. Do tego, żeby Cię ktoś przytulił, zamiast ponownie strzelić Ci w twarz.
— "Cyniczny szept"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacarmenluna carmenluna

September 30 2019

23:29
9401 0dba 500
Reposted fromcroiea croiea viacarmenluna carmenluna

September 28 2019

veritas1
21:39
4722 0333 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera

September 27 2019

21:04
8431 8fbd
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake vianyaako nyaako

September 22 2019

veritas1
19:26
7349 699b
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viacarmenluna carmenluna
veritas1
15:01
4652 338b
Reposted fromkarahippie karahippie viaburnmyshadow burnmyshadow

September 21 2019

veritas1
05:54
2484 b298 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakateistrue kateistrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl