Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2019

veritas1
10:10
8296 a391 500
Reposted fromnyaako nyaako viapumpkinsoup pumpkinsoup

November 27 2019

veritas1
22:42
Życie mnie nauczyło, że jeżeli komuś pomogłeś, to za chwilę ta osoba zamelduje się u ciebie drugi raz, później trzeci, a później będzie już uważała, że pomoc jej to twój obowiązek. A jeśli odmówisz, śmiertelnie się obrazi i nazwie egoistą.
— Piotr C.
22:40
7110 098c 500
veritas1
22:40
0786 eb3d 500
happiness ;_;
veritas1
22:27
Jestem takim typem człowieka: muszę zakładać najgorsze, żebym umiał wytworzyć w sobie system obronny, dzięki któremu później łatwiej zniosę, gdyby się to urzeczywistniło.
— Glattauer Daniel - "N@pisz do mnie"
Reposted fromnivea nivea viazyta zyta
veritas1
22:24

November 22 2019

veritas1
15:58
veritas1
15:57
Latami usiłowałem żyć w zgodzie z moralnością innych ludzi. Próbowałem żyć tak jak każdy, próbowałem być takim jak każdy. Mówiłem to, co mówić należało, nawet jeśli czułem i myślałem coś zupełnie innego. A rezultatem jest całkowita katastrofa. Teraz przechadzam się pośród ruin, odcięty od wszystkiego, samotny i pogodzony z własnym losem, z własnymi dziwactwami i własną słabością. Będę musiał odbudować prawdę – przeżywszy całe swoje życie w czymś na kształt kłamstwa.
— A. Camus [za:] T. Judt, "Brzemię odpowiedzialności: Blum, Camus, Aron i francuski wiek dwudziesty"
Reposted fromciarka ciarka viazapachsiana zapachsiana

November 21 2019

veritas1
12:29
8330 dd78
Reposted fromkarahippie karahippie viakrajes1993 krajes1993
veritas1
12:26
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapumpkinsoup pumpkinsoup

November 20 2019

veritas1
14:49
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss viaheavencanwait heavencanwait

November 19 2019

veritas1
13:29
2180 e6af
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
veritas1
13:29
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
veritas1
04:40
4327 a1a1
Reposted frommelodyjna melodyjna viapiehus piehus
veritas1
04:39
8103 322c
Reposted frompiehus piehus
veritas1
04:37
4704 05af 500

To ja kazdego dnia na sekunde przed wejsciem do pracy....

Reposted frompiehus piehus
veritas1
04:36
6574 ce55 500
Reposted frompiehus piehus viazabka zabka
veritas1
04:36
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka
veritas1
04:36
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape viazabka zabka

November 18 2019

veritas1
19:56
Reposted fromFlau Flau viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl