Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

veritas1
04:01
3413 aa6d 500
Reposted frompiehus piehus viakateistrue kateistrue
veritas1
04:01
2457 f83d 500
Reposted fromhrafn hrafn viakateistrue kateistrue
veritas1
04:01
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viacarmenluna carmenluna
veritas1
04:01
4459 3d27 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacarmenluna carmenluna
veritas1
04:00
4300 2730
Reposted fromunr-eal unr-eal viacarmenluna carmenluna

January 18 2020

veritas1
21:04
8225 c633 500
Reposted frommiischa miischa viarisky risky
veritas1
20:58
Reposted fromshakeme shakeme viarisky risky
16:29
7877 585f
veritas1
16:28
0446 414b
Reposted fromkatalama katalama viakateistrue kateistrue

January 17 2020

veritas1
12:54
0100 f889 500
Reposted fromzciach zciach vianyaako nyaako

January 03 2020

veritas1
10:39
zrób mi jakąś krzywdę.
chcę poczuć.
mocniej.
ostrzej.
dobitniej.
chcę wiedzieć.
czuć.
że jestem dla ciebie nikim.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianutt nutt
veritas1
10:38
9310 be06
Reposted fromveryme veryme vianutt nutt
veritas1
10:35
7657 1ec5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

January 02 2020

veritas1
16:26
Byłem niczym, więc mogłem sobie pozwolić na wszystko.
— Witold Gombrowicz
Reposted fromwagabunda wagabunda viaheavencanwait heavencanwait
veritas1
16:26
Największą sztuką jest przejść przez piekło i nie stać się diabłem.
— A. N.

December 31 2019

veritas1
13:31
3968 d8e6
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

December 27 2019

veritas1
07:13
Reposted fromshakeme shakeme viathebelljar thebelljar

December 25 2019

veritas1
21:54
4400 740b 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaapatia apatia
veritas1
21:53
6109 94ae 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaheavencanwait heavencanwait
veritas1
21:53
Który to już rok obiecujesz sobie, że od następnego będzie lepiej? Który to już raz wmawiasz sobie, że od nowego roku wszystko się zmieni? Że staniesz się innym człowiekiem, że znajdziesz pracę, że przyłożysz się do nauki, że przeczytasz wreszcie tą książkę, że zadzwonisz do starej przyjaciółki, że przeprosisz za przeszłość, która tak naprawdę nigdy nie minęła? Który to już raz obiecujesz sobie zmiany, mimo że masz świadomość, że będzie tak, jak dotychczas? Który to już raz okłamujesz siebie?
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl