Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2020

veritas1
15:55
1350 a757
Reposted frommiischa miischa vialekkaprzesada lekkaprzesada
veritas1
15:55
2610 b066
Reposted fromszelestyna szelestyna vialekkaprzesada lekkaprzesada
veritas1
15:55
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai vialekkaprzesada lekkaprzesada
veritas1
01:35
veritas1
01:34

Ludzie czasami zapominają, że jesteśmy konsekwencją tego, co przeżyliśmy w dzieciństwie i okresie dorastania, że jesteśmy produktem wielu chwil. I czasami odgradzamy się od nich murem, choć powinniśmy otworzyć dla nich szeroko drzwi.

April 02 2020

veritas1
23:31
2301 cbe5 500
tak wielu już nie ma
veritas1
23:28
veritas1
22:58
veritas1
21:43
4684 e927 500
Andrzej Kotański - Wiersze o moim psychiatrze
veritas1
21:42
5080 a4f7 500
veritas1
21:42
6347 67b5 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viaheavencanwait heavencanwait
veritas1
14:05
6478 d403
Reposted frompulperybka pulperybka viakomplikacja komplikacja

April 01 2020

veritas1
20:29
7885 ec99 500
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
veritas1
16:09
żaden człowiek nie wyda się sympatyczny, jeśli pozna się go od środka.
— colleen hoover
veritas1
16:09
przyszedł taki czas, kiedy tylko przykrywając głowę kołdrą i wyobrażając sobie, że nie żyję, czułem się bezpiecznie, uspokajając się myślą, że jestem martwy, zapadałem w sen.
— wojciech kuczok
veritas1
13:54
Po trzech latach okazało się że jednak nie jestem kimś istotnym. Niemądrze było silnie wierzyć, że to ma rację bytu i czekać.
I czekać...
— :') głupia ja
Reposted fromlottibluebell lottibluebell
veritas1
13:53
"(...) a potem zrobiło się przeraźliwie smutno i ciemno i myślałam, że to świat się kończy, ale świat się nie skończył, tylko wszystko we mnie i dookoła mnie ucichło. Mój dom jest jak telewizor z wyłączoną fonią. Wszystkie graty milczą, wszystkie książki milczą, wszyscy milczymy! Nic się z niczym nie wiąże, nic na nic nie czeka... Nie mogę się dogadać z ludźmi, wygłaszam ogromne monologi albo milczę".
Agnieszka Osiecka "Listy śpiewające"
Reposted fromhrafn hrafn viaheavencanwait heavencanwait
veritas1
13:51
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
veritas1
13:51
Nic z tego, dzieciaku. Do niczego nie dojdziesz tutaj, nie masz nawet co o tym myśleć. Do końca życia będziesz nalepiał na ścianach własne sny.
— Hłasko
Reposted frombezemnie bezemnie viamothsdevourer mothsdevourer

March 30 2020

veritas1
19:53
0635 ea25 500
Reposted fromdippi dippi vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl