Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

veritas1
04:19
7586 da5e 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viakomplikacja komplikacja
veritas1
02:43
Co Cie nie zabije to przeważnie zrobi z Ciebie skurwysyna jakich mało.
— przeczucie.
Reposted fromnemomen001 nemomen001 viakateistrue kateistrue

February 16 2020

veritas1
16:35
Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.
— prawda.
02:24
5053 5b5b 500
Reposted fromdmnkam dmnkam viarisky risky
veritas1
02:14
1892 9ff6 500
Reposted fromkthxy kthxy viacarmenluna carmenluna

February 15 2020

veritas1
21:00
3850 1f3c
Reposted frombrainless brainless viakompleksdziury kompleksdziury
veritas1
10:50
4779 943e 500
Reposted frommiischa miischa viakrajes1993 krajes1993
veritas1
10:50
0309 92f4
Reposted fromHardcores Hardcores viakrajes1993 krajes1993
veritas1
10:50
5796 f84c
Reposted fromjestemzero jestemzero viakrajes1993 krajes1993
veritas1
10:44
8885 1f8d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianyaako nyaako
veritas1
10:44
3069 8981 500
Reposted fromhare hare vianyaako nyaako
veritas1
10:44
Nie ma nic złego w marzeniach, ciężkiej pracy albo przegranej. Wstydzić można się jedynie tego, że się nie próbowało.
— Jennifer Probst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
veritas1
10:43
Przestaliśmy szukać potworów pod naszymi łóżkami, gdy zrozumieliśmy że one są w nas.
— "Joker (2019)"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianyaako nyaako
veritas1
10:40

- Przyczyn ludzkich czynów jest tylko siedem – okazja, natura, przymus, nawyk, rozsądek, pasja i pożądanie.

Reposted frommearya mearya viakateistrue kateistrue
veritas1
10:40
8867 9ec7 500
Reposted fromyikes yikes viakateistrue kateistrue
veritas1
10:40
9206 2746
Reposted fromrisky risky viakateistrue kateistrue

February 10 2020

veritas1
01:15
7117 37de
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

February 09 2020

veritas1
20:30
veritas1
20:28
4270 2c75 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viakateistrue kateistrue
veritas1
20:27
Jeśli człowiek w dzieciństwie nie zaznał miłości, opieki, oparcia i poczucia przynależności, to choćby żył w rodzinie w sensie formalnym pełnej, będzie podejrzliwy i lękowy, niekoniecznie w sposób wyraźnie psychopatologiczny. 
Bywają ludzie niezwykle inteligentni i wykształceni, którzy mają jednak poczucie ciągłego zagrożenia porażką, co sprawia, że często przegrywają. Wysoka inteligencja i inne walory ustępują wobec poczucia odrzucenia i trauma z wczesnego dzieciństwa triumfuje.
— Maria Orwid - "Trauma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakateistrue kateistrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl